Je to konec, nebo byste mu měla dát ještě šanci?

Není snadné, ocitnout se v situaci, kdy musíte čelit partnerově nevěře. Nezáleží, jak jste na to přišla, ale jak se zachová váš partner a jak se zachováte vy. Má to cenu, dávat partnerovi šanci všechno napravit? Obnoví někdy důvěru, kterou jste k němu měla? Je vůbec nějaká recept, jak postupovat?

srdce

Všechno promyslete a nejednejte s horkou hlavou

Bohužel spousta lidí prochází právě tím, čím vy. přemýšlejí, jestli partnerovi nebo partnerce odpustit či nikoliv. Zvlášť pokud jsou ve hře děti, všechno se začíná komplikovat. V prvé řadě si musíte všechno dobře promyslet. Je pro vás váš partner nevěrník, kterému už nikdy nebudete moci věřit vůbec v ničem? Je pro vás lhář a zničil veškerou vaši důvěru? Nebo o něm stále uvažujete jako o možném partnerovi na zbytek života? Můžete mu časem odpustit? Vidíte důvody, které ho vedly k tomu jednání? Můžete se sžít s tím, co vám řekl a jak své chování odůvodnil?

Máte touhu se pomstít?

Je to běžná reakce. Pokud vás někdo zraní, chcete ho zranit také. Ne vždy to uděláme, ale myšlenky, ty máme všechny stejné.

Dokážete mu jednou odpustit?

To znamená, že to nebudete držet proti němu. Nebudete to vytahovat při hádkách a držet ho v neustálém šachu, takže vám bude muset neustále ustupovat. Takový vztah velmi brzy skončí fiaskem. Musíte pokračovat dále, hledět do budoucna. Pokud toho ale budete stále litovat a vaši mysl to nikdy neopustí, nejspíš musíte jednat.

podvod

Vaše okolí to nejspíš zjistí

Zvlášť pokud se rozejdete, nebo na čas budete bydlet u kamarádky, sestry či své matky, nejspíš byste měla vědět, že vám to všichni budou předhazovat. Zvlášť pokud se rozhodnete k němu vrátit. Jestli vás podvedl, vaše okolí vás od toho bude zrazovat. Setkáte se s nepochopením a odsouzením. Pokud se za partnerovu nevěru stydíte, pravděpodobně dáte na rady a partnera opustíte. 

Když získáte příšernou rodinu

Jedno rčení praví: „Rodinu si člověk nevybírá, vybírá si přátele.“  Vybíráme si nejen přátele. Vybíráme si také životního partnera nebo partnerku. A bohužel zde bychom mohli parafrázovat výše zmíněné rčení: „Vybíráme si partnera, jeho či její rodinu si bohužel nevybereme.“

Pokud jste vyrůstali v rodině, kde nebylo úplně vše OK, získali jste možná určitý nadhled a víte, že někteří rodinní příslušníci jsou prostě tak trochu mešuge. Pokud ovšem vztahy ve Vaší rodině byly vždy pohodové a bezkonflitní, možná jste se ocitli tak trochu v Jiříkově vidění.
hádka

Bohužel strašná není jenom tchýně

Velmi mnoho bylo řečeno na téma tchýně. Jenomže ona to není bohužel jen tchýně. Je to celá řada lidí, kterým byste se běžně vyhnuli obloukem, ale to by nesměli být Vaši švagři, švagrové, neteře a synovci. Můžete se odstěhovat někam daleko a s rodinou se takřka nevídat. Pokud to neuděláte, musíte počítat s tím, že se s rodinnými členy budete muset tu a tam vídat. Lze to vůbec přežít?
V samém úvodu je třeba si uvědomit, že pohodový člověk nevyjde jen s pohodovými lidmi, ale dokáže bez konfliktů a svárů přečkat i setkání s lidmi, kteří rozhodně nejsou příkladem příjemných a vlídných společníků.
špatné vztahy

Co by Vám mohlo pomoci?

·         Setkání s příbuznými minimalizovat na ta nezbytně nutná například v rámci rodinných oslav.
·         Ať prožíváte v přítomnosti rodiny jakékoli emoce, počínejte si slušně a korektně. Tím nic nezkazíte.
·         Akceptujte rozdílnost povah a vyhněte se tomu, abyste kohokoli soudili. Nemusíte se rozhodně snažit vciťovat, ale taktéž nemusíte někoho odsuzovat jen proto, že jeho životní styl je značně odlišný od toho Vašeho.
·         Zkuste hledat společná neutrální témata. Například jídlo, děti, dovolená, to vše představuje témata, díky kterým se mohou ocitnout na jedné vlně i lidé zcela odlišní.
·         Pokud víte, že je někdo konfliktní, nenechte se vyprovokovat. Vyhněte se diskuzím na kontroverzní témata. Pokud někdo bude záměrně provokovat, nenechte se vytočit a klidně řekněte, že na dané téma se odmítáte bavit. Nejste povinni bavit se na téma, které je Vám nepříjemné.
·         Pozor na alkohol. Alkohol napáchal mnoho konfliktů i v lepších rodinách. Pokud vnímáte, že atmosféra se stává díky alkoholu poněkud moc hustá, tak prostě odejděte. Pokud se rodinné setkání odehrává u Vás, tak slušně a laskavě požádejte, aby odešli, protože Vaše děti potřebují jít spát nebo se připravit do školy. Což je ostatně pravděpodobně pravda.
·         Pokud máte v rodině manipulátory, kteří opakovaně apelují na Vaše dobré srdce a zneužívají Vaší velkorysosti, nenechte se. Naučte se říkat ne. Nebudu každý víkend hlídat Vaše děti, nepůjčím další peníze, nebudu ručit na Vaši půjčku. Svá ne přitom nemusíte ospravedlňovat.
·         Připusťte, že Vaše soudy nejsou zcela objektivní a na některé členy rodiny prostě nasazujete. Zkuste k nim být o chlup přívětivější. Třeba budete mile překvapení tím, co se stane.

Domov důchodců není nutný

Zcela jistě se shodneme v tom, že žádný z nás by nechtěl být ve stářína obtíž vlastním dětem a vnoučatům. Ovšem taktéž se zřejmě shodneme v tom, že nám není nijak příjemná představa stáří stráveného v domově pro seniory. Nota bene, když se jedná o zařízení, kde pobyt je tak nákladný. Každopádně je pravda, že mnozí staří lidé se pro takové zařízení rozhodnou zcela dobrovolně. Mají celodenní péči a společnost dalších seniorů a jsou spokojení.

V současné době naštěstí existuje celá řada možností, jak situaci řešit.
matka s dcerou

Terénní ošetřovatelská služba

Není nutné, aby senior odcházel do penzionu pro seniory, pokud si to vyloženě nepřeje. K dispozici je velmi kvalitní terénní síť pečovatelských služeb, které zajišťují přímo v domácnosti seniora hygienu, nákupy, úklid a dovoz obědů. Tyto služby jsou pochopitelně hrazené, nicméně senioři je neplatí ze svého důchodu, ale z příspěvku na péči, který je k tomuto účelu určený. Pokud ho ještě nemají vyřízený, je důležité to udělat a kontaktovat co nejdříve sociální pracovnici.
 

Domovinka

Pokud rodina pečuje o seniora, zaslouží si nepochybně ten nejhlubší obdiv. Naštěstí dnes péče nemusí být tak náročná díky terénní pečovatelské službě. Dokonce není ani vždy nutné, aby někdo opouštěl kvůli péči o seniora zaměstnání. Existuje poměrně rozsáhlá síť takzvaných domovinek, tedy denních stacionářů. Někdy se tomu říká s určitou nadsázkou školka pro babičky. Některá zařízení dokonce nabízejí svoz a rozvoz.
 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pokud senior tráví mnoho času na lůžku, pravděpodobně ho budou trápit dekubity tedy akutní proleženiny. Tomu lze předejít prostřednictvím antidekubitních matrací. Ty jsou však velmi drahé. Je ovšem možné si je vypůjčit v půjčovně kompenzačních pomůcek. Podobně také speciální lůžka, vozíky, chodítka, zvedáky a jiná zařízení, jejichž pořízení je finančně neúnosné.
ruce starého pána

Odlehčovací tzv. respitní služba

Tato služba není určena seniorům, ale těm, kteří o seniory či dlouhodobě nemocné pečují a sami jsou už příliš unaveni nebo nemocní a potřebují si nějakou dobu odpočinout. Jedná se tedy o zařízení, které krátkou dobu pečuje o seniora místo jeho rodiny. Ti zatím mohou nabrat potřebné síly a odpočinout si. Nevýhodou této služby je, že je hrazená a částky nejsou nejnižší.
 

Sekularizace rodiny

Dříve fungovala rodina v širším slova smyslu. Bylo běžné, že v jednom domě žilo společně několik generací a každý jedinec měl své nezastupitelné místo. Například babička, která už nebyla příliš způsobilá k práci na poli, se starala o děti doma. V minulosti také fungoval více systém solidarity mezi sousedy. Bylo to nutné, pokud měli lidé přežít, museli si pomáhat.
rodiče a dítě
Hezký příklad nalezneme například ve středověkém židovském ghetu. Židé žili v té době na samém okraji společnosti, nesměli vykonávat řemesla a žili ve velké bídě a izolaci. Přesto se vždy ujímali sirotků v rámci své komunity a zaopatřili ho až do jeho dospělosti.
 

Hledat k sobě navzájem cestu

Dnes se rodiny velmi sekularizovaly. Za blízkou rodinu je považován otec, máma a děti. S ostatními příbuznými se vídáme často sporadicky, protože k tomu není mnoho času. Nezřídka jsou vztahy poznamenány nějakými dávnými křivdami a setkávání se stává spíše formální než srdečné. Někdy se může jednat o velmi vážné křivdy a eliminace kontaktů je celkem pochopitelná a snad i žádoucí. Často se ovšem lidé cítí dotčeni maličkostmi.

Jedno je jisté. Příbuzní jsou k sobě nespravedliví. Velmi často rodiny řeší dilema babičkovského hlídání. Jedny vnoučata hlídá pořád, další vůbec. Je celkem pochopitelné, že tuto zdánlivou maličkost mohou někteří vnímat jako velkou křivdu. Ovšem na druhou stranurozhodně to není důvod, abychom kvůli toho minimalizovali vztahy. Rodinu jsme si nevybrali. Je jaká je. Nemáme jinou. Je rozhodně na místěhledat způsoby, jak spolu dobře vycházet a hledat si k sobě navzájem cesty navzdory všem křivdám.
rodina
Je smutné, když se rodina dokáže stmelit například tehdy, když nastane úmrtí v rodině. Najednou všichni nostalgicky vzpomínají nejen na to krásné, co s nebožtíkem prožili, ale na spoustu nezapomenutelných situací, které prožili společně.

Zkuste oslavy bez dárků a domácích hostin

Rodiny logicky vzato se rozrůstají. Pořádání rodinných oslav se stává stále více a více náročnější. Kde se vlastně vtěsnáme? Nebude to poněkud nepohodlné? Kdo bude obsluhovat? Kdo nachystá všechno to občerstvení? Samozřejmě, že náklady na rodinnou oslavu pak rok od roku rostou. Postupem času se začnou klást otázky typu. Pozveme všechny? A koho nepozveme? Z rodinných oslav se pak dříve či později stane obtížná povinnost, která představuje jen zbytečné výdaje.
oslava v restauraci

Co to třeba vyřešit šalamounsky. Co je důležitější? Aby se rodina sešla dohromady, nebo abychom dělali přehlídku domácí gastronomie a předváděli se, kdo koupí lepší dárek? Odpověď se pravděpodobně nabízí sama.
 

Zkuste to jinak

Jaké tedy nalézt řešení? Co třeba zrušit dárky a domácí hostiny? Každá domácí hostina je vykoupena prací paní domácí, která působí jako uklízečka, kuchařka, cukrářka, kuchařka, servírka i chůva. Pro většinu žen pak skutečně jakékoli rodinné setkání představuje noční můru.

Co třeba pronajmout salónek či salón v restauraci a na občerstvení se složit společně? Bude to bez zbytečných starostí a práce a užijí si to úplně všichni. Jinou vhodnou alternativou pak je, má-li někdo v rodině velký dům či zahradu. Oslava se může uskutečnit zde, ale s tím, že se celá rodina domluví na tom, kdo připraví jaké občerstvení, případně kdo zajistí nápoje.
oslava

Dospělí lidé se obejdou bez dárků

Co se týče dárků, zcela jistě se shodneme v tom, že dospělí lidé dárky nepotřebují. Tak proč dárky prostě nezrušit? Zvláště, když je Vás jako myší a každého obdarovávat pro některé není finančně únosné. Výjimkou by byly snad jen děti. Lepší než množství drobných dárků je pak společnými silami se poskládat na něco hodnotného či důležitého.
narozeninový dort
Rodinné oslavy lze pořádat i jinak. Bez shonu a starostí. Setkávání s rodinou by mělo být úžasnou příležitostí k vzájemnému setkávání.

Pořízení výbavičky nestojí tolik peněz

Mnoho mladých manželů otálí se založením rodiny z obav, že na to nebudou mít dostatek financí. Podle toho, co prezentují současná média, mnoho mladých lidí podléhá dojmu, že pořídit si rodinu není v jejich finančních možnostech.
miminko
V médiích nebo na internetu se můžete dozvědět, že pořízení výbavičky stojí zhruba 40 000 korun. Je pravda, že pokud bude kupovat zásadně značkové a předražené věci, tak se pravděpodobně dostanete na částku i vyšší než 40 000 korun.

Než si začnete pořizovat výbavu pro dítě, uvědomte si jeden smutný fakt. Někteří prodejci dětského zboží rýžují na rodičích, kteří chtějí pro dítě do nejlepší. Rodiče obvykle nepátrají, zda cena za zboží je vlastně adekvátní. Věřte, že velmi často není. Je výrazně předražená. Nenechte se zlákat kezbytečně drahým nákupům. Nebudete rozhodně špatný rodič, když některým věcem řeknete jasné ne. Samozřejmě za určité věci stojí za to si připlatit, jako například za kvalitní kočár, nebo autosedačku. Ale na celé řadě věcí můžeteušetřit velmi zásadně.
 

Výbavička za pár tisíc

Výbavička Vás může vyjít jen napár tisíc. Rozhodně není důvod, abyste úplně všechno pořizovali nové. V dětských bazárcích pořídíte prvotřídní vybavení za zlomek ceny. Vzhledem k tomu, že většinu věcí původní majitel využíval jen pár měsíců, věci vypadají jako nové a nikdo nepozná, že se jedná o zboží z druhé ruky. V bazárku můžete pořídit nejen postýlku, kočár, oblečení a povlečení, ale také hračky, chodítko, dětské sedačky, odrážedla, dětské hrazdičky, kolotoče nad postýlku, dětské chůvičky, zkrátkacokoli budete potřebovat.
 

Výživa dítěte

Co se týče výživy dítěte, hodně ušetříte, když sevyhnete již hotovým pokrmům ve skleničkách a budete si výživky připravovat sami. Můžete si je zamražovat a tím šetřit kromě peněz také svůj čas.
Polotovary obecně svádí k tomu, aby je rodiče kupovali za předražené peníze. Nejsou to jen výživky. Co třeba granulované dětské čaje? Není snad ten v sáčku stejně kvalitní, ne-li kvalitnější? Nebo třeba Pribináčky. Zkuste svému potomkovi udělat vlastní tvarohový krémáček, vyjde to na zlomek ceny a mrně si mnohem více pochutná.
kojenencké potřeby 

A akcích nakoupit do zásoby

Každá máma ví, že mnoho peněz vydá za pleny. Proto stojí za to si je pořizovat v akcích a do zásoby. Totéž se týká například kojeneckého mléka, pokud matka není schopna kojit.
 
V dnešní době mnoho žen má problém počít dítě. Někdy trvá léta, než se to podaří. Co kdyby to byl  i případ Váš? Proto neotálejte. Věřte, že s výdaji na výbavičku to rozhodně není zase tak náročné, jak se zdá.

Domácí porod. Riziko či skvělý nápad?

Vzhledem k neustálému zdokonalování a modernizování zdravotní péče, je porod v nemocnici běžnou praktikou. Vzhledem k této skutečnosti se domácí porod stal praktikou, která se setkává převážně s negativními komentáři. Hlavními argumenty odpůrců jsou zbytečná rizika pro dítě i matku. Poslední dobou však rapidně vzrostl počet žen, které se dožadují možnosti porodu v klidu domova.
žena po porodu
Komu se domácí porod doporučuje? Je vhodný pouze pro tělesně zdatné ženy s normálním průběhem těhotenství. Nutné jsou konzultace se zdravotníky či odborníky v daném oboru. Najdou se ale i ženy, které fyzicky připraveny nejsou, nebo měli komplikace v průběhu těhotenství a přesto touží porodit doma. V tom případě je nutný individuální přístup k rodičce na základě vyšetření a jiných údajů o zdravotním stavu.

Porodní asistentka. Sehnat kvalifikovanou porodní sestru je velmi obtížné, proto se nad tímto problémem začněte zamýšlet již několik měsíců před porodem. Naprostá většina asistentek se totiž věnuje pouze předporodním kurzům a cvičením.

Rizika spojená s porodem. Ve světě koluje mnoho mýtů a lží o úmrtnosti novorozeňat. Je však prokázáno, že při pečlivé přípravě a provedení je riziko omezeno na minimum a výsledky jsou srovnatelné s porody v nemocnicích. Pokud dojde k jakýmkoli komplikacím, okamžitě si přivolejte lékařskou pomoc.

Učte se od zkušenějších. Nejpřínosnějším způsobem, jak se o porodu doma dozvědět víc, je přímé pozorování práce porodní asistentky. Pročtěte si brožury, odbornou literaturu a buďte ve spojení s porodním konzultantem. V neposlední radě si obstarejte potřebné vybavení k případné resuscitaci novorozence a dále věci, které vám poradí asistentka (například porodní bazének, ručníky…)
nožičky miminka
Osobně si myslím, že by to mělo být výhradní rozhodnutí matky. Pokud je na to žena dobře fyzicky i psychicky připravena, má nastudovanou určitou literaturu a dohled kvalifikované porodní asistentky, neměl by to být problém.